Pravila kluba 5*

Na osnovu Člana 13 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću od 10.12.2014. godine, na osnovu Člana 44  Zakona o trgovini (Sl. Glasnik br. 53/2010), kao i na osnovu Odluke o osnivanju Kluba 5* br. 342-09 od 17.11.2009. godine, dana 2.10.2019. godine donosi se

Pravilnik o osnivanju Kluba 5*

Član 1

Ovim Pravilnikom se definišu i uređuju pravila i uslovi osnivanja Kluba 5*, način pristupanja Klubu 5*, kao i specijalne pogodnosti za kupce koji su članovi Kluba 5*.

Član 2

Član Kluba 5* može postati svako fizičko lice koje uplati članarinu za članstvo, a član se postaje od momenta izdavanja računa u kom se nalazi Klub 5* članska kartica nivoa Premium ili Exclusive. Visina članarine iznosi 2.490,00 RSD za Premium nivo, odnosno 4.490 RSD za Exclusive nivo.

Član 3

Članstvo je vremenski ograničeno – Premium članstvo na godinu dana, „Exclusive“ članstvo na dve godine. Članstvo važi od dana uplate članarine i traje 12/24 meseca od tog datuma, zaključno sa poslednjim danom poslednjeg meseca članstva. Studio Moderna će članove Kluba 5* obavestiti o isteku članstva najranije dva meseca pre isteka članstva.

Član 4

Članovi Kluba 5*, koji pre isteka članarine produže istu, dobijaju status Srebrnog člana, sa mogućnošću odabira nivoa članstva:  Premium Silver ili Exclusive Silver.
Premium Silver članstvo važi 12 meseci od dana uplate, a visina članarine iznosi 2.290 RSD.
Exclusive Silver članstvo važi 24 meseca od dana uplate, a visina članarine iznosi 3.490 RSD.

Član 5

Članstvom u Klubu 5*, kupac stiče pravo na sledeće pogodnosti:

 1. Popuste pri kupovini proizvoda koji su definisani klupskim Odlukama
 2. Top Shop katalog koji će dobijati 4 puta godišnje
 3. Garancija na zadovoljstvo od 30 dana na sve proizvode od dana njihovog preuzimanja. Garancija na zadovoljstvo od 30 dana odnosi se isključivo na kupovine na daljinu, preko kanala: DRTV, Telemarketing, Internet i Print.
 4. Pravo korišćenja pogodnosti članstva od strane uže porodice člana: bračni partner, brat, sestra, otac, majka, sin, ćerka. Član Kluba 5* mora da navede tri osobe na koje želi da prenese klupske pogodnosti.
 5. Prioritet pri isporuci
 6. Klupska knjižica pogodnosti – pravo na korišćenje ekskluzivnih pogodnosti kod partnera Kluba 5*
 7. Besplatna poštarina pri svakoj narudžbi koja prelazi 15.000,00 RSD

Član 6

Kupci sa statusom Premium člana Kluba 5* (Premium i Premium Silver) stiču pravo na dva klupska vaučera u vrednosti od 500,00 RSD, kao i jedan vaučer u vrednosti od 1.000,00 RSD, koji se mogu iskoristiti 2 meseca nakon meseca uplate članarine, uključujući i mesec uplate članarine.

Kupci sa statusom Exclusive člana Kluba 5* (Exclusive i Exlusive Silver) stiču pravo na dva klupska vaučera u vrednosti od 500,00 RSD, kao i jedan vaučer u vrednosti od 1.000,00 RSD, koji se mogu iskoristiti 2 meseca nakon meseca uplate članarine, uključujući i mesec uplate članarine. Exclusive članovi takođe stiču pravo na jedan klupski vuačer u vrednosti od 500,00 RSD, kao i jedan vaučer u vrednosti od 1.000,00 RSD, koji se mogu iskoristiti tokom trajanja članstva, odnosno 24 meseca od datuma uplate članarine.

Član 7

Svi vaučeri koji pripadaju članu Kluba 5* (redovni, novogodišnji, itd.) od 500,00 RSD se mogu iskoristiti na sledeći način, poštujući prag od 5000,00 RSD:

 1. za kupovinu preko 5.000,00 RSD mogu da iskoriste jedan vaučer od 500,00 RSD,
 2. za kupovinu preko 10.000,00 RSD mogu da iskoriste dva vaučera od 500,00 RSD
 3. za kupovinu preko 15.000,00 RSD mogu da se iskoriste tri vaučera od 500,00 RSD
 4. za kupovinu preko 20.000,00 RSD mogu da se iskoriste četiri vaučera od 500,00 RSD

itd.

Svi vaučeri koji pripadaju članu Kluba 5* (redovni, novogodišnji, itd.) od 1.000,00 RSD se mogu iskoristiti na sledeći način, poštujući prag od 10.000,00 RSD:

 1. za kupovinu preko 10.000,00 RSD mogu da iskoriste jedan vaučer od 1.000,00 RSD
 2. za kupovinu preko 20.000,00 RSD mogu da iskoriste dva vaučera od 1.000,00 RSD

itd.

Član 8

Pogodnosti članstva se mogu koristiti kroz sve maloprodajne kanale: DRTV, Telemarketing, Internet, Print, Retail.

Član 9

Reklamacija, odnosno vraćanje novca za članstvo u Klubu 5* je moguće u roku od 15 dana od dana učlanjenja u Klub 5*, i to jedino u slučaju da pogodnost Kluba 5* nisu korišćene.

Član 10

Da bi član Kluba 5* iskoristio svoje pogodnosti, dužan je da potvrdi svoje podatke sa članske kartice (ID člana, ime i prezime) uz odgovarajući dokument.

Član 11

Gubitak ili krađu kartice Kluba 5*, član je dužan da prijavi telefonskim putem ili na adresu Studio Moderna d.o.o., Bulevar vojvode Stepe 24, 21000 Novi Sad. 
Najkasnije 30 dana nakon prijave nestanka, članu se šalje nova kartica, pri čemu Studio Moderna d.o.o. snosi sve troškove izrade i slanja. Sve pogodnosti koje je član imao prenose se na novu karticu i važe godinu dana od dana plaćanja članarine. 

Član 12

Pravila poslovanja Kluba 5* će članovima biti dostavljena zajedno sa karticom, a sve naknadne izmene pravila poslovanja biće objavljivane i dostavljane članovima na internet stranici www.top-shop.rs/klub5

Član 13

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Poslodavca.
Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje da važi Pravilnik br. 811-18 od 26.4.2018. godine.

Ovaj Pravilnik može biti izmenjen samo pismenim putem u formi Izmena i Dopuna ovog Pravilnika.

  
Direktor

Ivana Čanak